การใช้งาน Windows Command Processor ในแอพพลิเคชัน .NET

Windows Command Processor หรือ Command Prompt (cmd.exe) คือ แอพพลิเคชันตัวแปลบรรทัดคำสั่ง (command line interpreter) ทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows สามารถสั่งงานให้ Windows ทำงานได้โดยตรง เช่น เปิดไฟล์ […]

Share this:
Read More