ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลอยตัวของอากาศที่อยู่ในน้ำ | KPP V1

ในช่วงปี 2017 – 2018 ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลอยตัวของอากาศที่อยู่ในน้ำ หรือ Kinetic Power Plant ตามชื่อที่ตั้งโดยเจ้าของสิทธิบัตร Kinetic Power Plant (KPP) คืออะไร KPP คือโรง […]

Share this:
Read More