แก้ปัญหา Compile โปรเจคเก่า ESP8266 บน Arduino IDE ไม่ผ่าน ด้วยการติดตั้ง Arduino Core แบบกำหนดเวอร์ชัน

หลายคนอาจเคยเจอปัญหาการเขียนโปรแกรมลงบอร์ด ESP8266 โดยใช้ภาษา Arduino บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (เช่น ปี 2021) ผ่านมา 2 ปี (2023) ต้องการแก้ไขโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง จึงได้ติดตั้งโปรแกรม Arduin […]

Share this:
Read More