ข้อกำหนดการใช้บริการของ Apnear

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562

สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ข้อกำหนดการใช้บริการของ Apnear (“เรา”) ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะกล่าวถึง การยอมรับข้อตกลงการใช้งาน คุณสมบัติผู้ใช้งาน สิทธิที่เรามอบให้แก่คุณ รวมถึงสิทธิที่คุณมอบให้แก่เรา และบริการต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม

การยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

เมื่อคุณได้สร้างบัญชี Apnear โดยใช้แอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะผูกพันตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และข้อกำหนดการใช้บริการนี้ หากคุณไม่ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดทั้งหมด คุณควรหยุดใช้บริการนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เปิดบริการใหม่ และข้อกำหนดทางด้านกฏหมาย เป็นต้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานอยู่เสมอ หากคุณยังใช้บริการอยู่หลังจากการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงฉบับแก้ไขนี้

คุณสมบัติผู้ใช้งาน

คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถสร้างบัญชี Apnear ได้ และการใช้บริการนี้ คุณได้รับรองและยืนยันว่า

 1. คุณสามารถสร้างสัญญาผูกพันกับ Apnear
 2. คุณยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อกำหนดทางด้านกฏหมายของประเทศ
 3. คุณไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรม อาชญากรรมทางเพศ และอยู่ในบัญชีผู้ล่วงละเมิดทางเพศ

สิทธิที่เรามอบให้แก่คุณ

เราได้สร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยทำให้คุณติดต่อกับคนที่อยู่ใกล้ ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยใบอนุญาตการใช้งาน สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดเวลา ไม่สามารถโอนสิทธิ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนได้ นอกจากนี้คุณยินดีที่จะไม่

 1. ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพานิชย์
 2. คัดลอก ดัดแปลง ทำซั้ำ แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาใหม่
 3. พัฒนาแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเพื่อสื่อสารกับแอปพลิเคชันนี้ ก่อนได้รับอนุญาต

สิทธิที่คุณมอบให้แก่เรา

 1. เข้าถึงบัญชี Facebook จากการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยเราจะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่คุณยินยอมเท่านั้น
 2. คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณสร้างบัญชี Apnear มีความถูกต้องและเป็นความจริง
 3. ตำแหน่งของอุปกรณ์ ซึ่งเหตุผลได้ระบุไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว”
 4. เมื่อคุณได้ให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ แก่ Apnear คุณได้รับทราบแล้วว่า “ความคิดเห็น” นั้นไม่เป็นความลับ และคุณอนุญาตให้เราใช้งานความคิดเห็นนั้นได้ไม่จำกัดและไม่จ่ายค่าตอบแทนให้คุณ
 5. คุณยอมรับว่าเราอาจเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน หากมีเหตุผลทางด้านกฏหมาย

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

Apnear ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่น โพสต์และส่งผ่านบริการนี้ ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลด ผ่านบริการนี้ ถึงว่าผ่านการใช้ดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณNeara ขอปฏิเสธิความรับผิดชอบ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำของคุณและผู้ใช้รายอื่น ทั้งภายในและภายนอกบริการนี้

บริการต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม

เราอาจนำเสนอโฆษณาและโปรโมชันจากบุคคลที่สาม และลิงค์ไปยังเว็ปไซค์ของพวกเขา Apnear ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความไม่พร้อม หรือการบกพร่องของการเชื่อมต่อ หากคุณเลือกมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สามผ่านบริการนี้ Apnear ถึงว่าไม่มีความผิดต่อการกระทำใด ๆ

ติดต่อกับเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดส่งอีเมลมายังที่นี่ somsak.elect.new@gmail.com